Kalendarz

Listopad 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Realizowane projekty

instaling_logo_male

Szkoła Promująca Zdrowie

TROCHĘ Z HISTORII

 • Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat osiemdziesiątych.
 • W 1992r. utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie, która zakłada że:

– szkoła promująca zdrowie to inwestycja dla edukacji, zdrowia i demokracji
– każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie

 • Polska włączyła się do sieci we wrześniu 1992 r., jako jeden z pierwszych krajów.
 •  Program realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

(1 września 2000r.porozumienie pomiędzy MEN i MZ w sprawie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole oraz rozwoju sieci szkół promujących zdrowie).

 

ZDROWIE

to jedna z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pojmowane jest ono jako stan dobrego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i społecznego, a nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności. Jest to wartość, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje, radzić sobie ze środowiskiem, rozwijać się, osiągać odpowiedni poziom jakości życia.

 

Największy wpływ na zdrowie człowieka ma prowadzony przez niego styl życia, rozumiany jako zespół codziennych zachowań dotyczących:

 • odżywiania,
 • aktywności fizycznej i rekreacji,
 • higieny,
 • bezpieczeństwa,
 • spożywania substancji uzależniających,
 • relacji międzyludzkich
 • radzenia sobie ze stresem.

Zachowania sprzyjające zdrowiu (prozdrowotne,pozytywne):

 • Aktywność fizyczna
 • Racjonalne żywienie
 • Czystość ciała i otoczenia
 • Zachowanie bezpieczeństwa
 • Utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym

Zachowania zagrażające zdrowiu (antyzdrowotne, negatywne):

 • Palenie tytoniu ,
 • Nadużywanie alkoholu,
 • Używanie innych substancji psychoaktywnych,
 • Ryzykowne zachowania seksualne,

Cechy szkoły promującej zdrowie

 1. Edukacja zdrowotna, jako ważny element obowiązkowego programu nauczania szkoły.
 2. Etos zdrowia ( czyli jej ,, ukryty” program) – środowisko fizyczne i społeczne oraz polityka i organizacja, wspierające edukację zdrowotną i sprzyjające zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

Nadrzędnym celem szkoły promującej zdrowie jest zdrowy styl życia całej społeczności szkolnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Pragniemy, aby nasza szkoła była:

 • miejscem, w którym ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się
 • miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia
 • miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć
 • miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

 • Koordynator : Dorota Dołęgowska
 • Nauczyciele ZSP w Równem
 • Pielęgniarka szkolna:
 • Uczniowie: przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Izabela Kopcza, Zastępca Klaudia Pikor

Cała prezentacja SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Share